Marynarka Wojenna RP
Untitled Document
poczta Marynarki Wojennejserwis informacyjny ZIMW
Gdynia 2009-06-08 09:20
Odszedł na wieczną wachtę ...
W piątek, 5 czerwca, zmarł jeden z współtwórców Polskiej Marynarki Wojennej kmdr w st. spocz. prof. dr inż. Konstanty Cudny, były dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń oficerów – mechaników odszedł na wieczną wachtę. Pogrzeb odbędzie się 10 czerwca o godz. 12.30, w asyście honorowej Akademii Marynarki Wojennej, na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie (ul. Malczewskiego).
Kmdr w st. spocz. prof. dr inż. Konstanty Cudny urodził się 26 października 1928 r. w Bielsku Podlaskim. Profesor K. Cudny jest absolwentem powstałego po raz pierwszy w Polsce Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1952 roku został powołany do służby w Marynarce Wojennej i otrzymał stopień podporucznika. Służbę rozpoczął w Szkole Specjalistów Morskich w Ustce. Po dwóch latach ze względu na wysokie kwalifikacje i dużą praktykę zawodową w przemyśle okrętowym został przeniesiony na stanowisko kierownika Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Stoczni Gdynia. To zapoczątkowało jego wojskową i naukową karierę w dziedzinie techniki okrętowej. Przez piętnaście lat sprawował nadzór techniczny nad projektowaniem i budową w przemyśle, nie tylko okrętowym, pierwszych jednostek prototypowych oraz seryjnych dla Marynarki Wojennej. Były to: kutry transportowe, okręty desantowe, kutry torpedowe, kablowiec, a także modernizacja niszczycieli „Błyskawica” i „Burza”. W czasie wytężonej pracy znalazł również czas na prowadzenie prac naukowo-badawczych, w czym dużą zasługę miała współpraca z Politechniką Gdańską, na której w 1969 roku obronił rozprawę doktorską. W tym samym roku obejmuje stanowisko szefa Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Awansując zostaje wyznaczony kolejno na zastępcę Wydziału ds. Naukowych, komendanta Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Okrętowych. W 1984 roku profesor Cudny zostaje dziekanem Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego. W uczelni oddał się nie tylko pasji naukowej, ale również prowadził działalność dydaktyczno-wychowawczą. Zorganizował nowoczesne laboratoria badawcze, w tym unikalne w kraju laboratorium badań materiałów konstrukcyjnych i odporności udarowej wyposażenia okrętowego. Profesor K. Cudny badał również nowe materiały i opracowywał technologie ich przetwarzania na konstrukcje okrętowe. Prace i badania dotyczyły miedzi na śruby okrętowe, stali małomagnetycznych, stali kadłubowych wysokiej wytrzymałości i stopów aluminium. W zakresie tego ostatniego współpracował z Instytutem Metali Nieżelaznych. Był to bardzo istotny wkład profesora w rozwój polskiego przemysłu. W 1973 roku awansował na stopień komandora. Natomiast tytuł profesora zwyczajnego nauk technicznych uzyskał w 1990 roku. W 1991 roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej podjął pracę na Politechnice Gdańskiej na stanowisku kierownika Katedry Materiałoznawstwa Okrętowego i Oceanotechnicznego. Po 12 latach pracy w politechnice odszedł na emeryturę
Profesor Konstanty Cudny był autorem wielu publikacji naukowo-technicznych. Do bardziej znaczących należy zaliczyć „Linie wałów okrętowych”, Gdańsk 1976 oraz „Linie wałów okrętowych. Konstrukcje i obliczenia”, Gdańsk 1990. Podane w tych podręcznikach metodyki obliczania i konstruowania wałów okrętowych zostały wprowadzone jako obowiązujące w biurach projektowo-konstrukcyjnych Stoczni Marynarki Wojennej, Stoczni Północnej i Stoczni Gdynia. Jego niektóre artykuły publikowane w kraju i za granicą były omawiane i przywoływane w znaczących zagranicznych czasopismach naukowych, jak np. w: „Riefieratiwnych Żurnałach” Akademii Nauk ZSSR, „The American Society for Metal – World Aluminium Abstracts”, „British Maritime Technology Abstracts”. Imponujący dorobek naukowy komandora profesora K. Cudnego powstawał w trakcie rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz polskiego przemysłu okrętowego i we współpracy z Politechniką Gdańską.

Wersja do druku             


 
 
Poleć tę stronę znajomemu Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących
Marynarki Wojennej RP udziela Rzecznik Prasowy Dowódcy MW.
Każdorazowe wykorzystanie materiałów ze strony Marynarki Wojennej w całości lub we fragmencie wymaga pisemnej zgody.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.