Marynarka Wojenna RP
Untitled Document
poczta Marynarki Wojennejserwis informacyjny ZIMW
Gdynia 2007-04-25 11:03
Galeria foto
Przekazanie obowiązków komendanta
w Akademii Marynarki Wojennej
W czwartek, 26 kwietnia, odbędzie się uroczystość przekazania obowiązków komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Nowym komendantem uczelni zostanie kontradmirał Czesław DYRCZ. Dotychczasowy komendant, kontradmirał Zygmunt KITOWSKI, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, przechodzi do rezerwy.
Ceremonia przekazania obowiązków odbędzie się w czwartek, 26 kwietnia, o godzinie 14.00 na dziedzińcu Akademii Marynarki Wojennej podczas uroczystego apelu. Poprzedzi ją posiedzenie Senatu uczelni.

Wejście dla mediów do Akademii Marynarki Wojennej
proszę uzgodnić z rzecznikiem prasowym uczelni:
Jerzy CHŁOPECKI tel.: 058 626 25 25, tel. kom.: 694 476 492

Kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ urodził się 22 stycznia 1955 roku w Przemyślu. W 1973 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowódczym, który ukończył z I lokatą. Po studiach, w 1977 roku został skierowany do służby na okrętach podwodnych. Dwukrotnie zdobył miano "Najlepszego Nawigatora Marynarki Wojennej". W 1981 roku został zastępcą dowódcy okrętu ORP "Iskra", a następnie od 1984 roku przez trzynaście lat był jego dowódcą. To pod jego dowództwem ORP "Iskra" zwyciężył w prestiżowych regatach żaglowców "Cutty Sark". Podczas wieloletniej służby na morzu przebył odległość równą 10 długościom Równika (łącznie ponad 200 tysięcy mil morskich). W 1987 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując dyplom magistra geografii. W 1997 roku ukończył w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni podyplomowe studia operacyjno-taktyczne o kierunku dowódczo-sztabowym, a następnie rozpoczął służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej na stanowisku głównego oficera flagowego nawigatora. 1 września 2000 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy 3 Flotylli Okrętów - szefa szkolenia.
W latach 2002-2004 był szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP. Pomiędzy 2004 a 2005 rokiem odbył podyplomowe studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, które ukończył z I lokatą. 15 sierpnia 2005 roku został mianowany przez Prezydenta RP na stopień kontradmirała i od 18 sierpnia 2005 roku objął dowodzenie 9 Flotyllą Obrony Wybrzeża w Helu, do czasu jej rozformowania. Kontradmirał Czesław Dyrcz dwukrotnie opłynął świat i przylądek Horn pod żaglami. Po raz pierwszy na "Darze Młodzieży" w 1987-88 roku i na ORP "Iskra" w 1995-96 roku.
W marcu 2007 roku został wybrany grotmasztem Bractwa Kaphornowców. W kwietniu 2007 roku obronił na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej pracę doktorską na temat: "Model Służby Hydrograficznej na Obszarach Morskich Rzeczypospolitej Polskiej".
Jest autorem około 75 publikacji specjalistycznych oraz autorem i współautorem 3 książek. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, członkiem National Geographic oraz Sail Training Association of Poland. Żonaty, ma dwie córki: Agnieszkę - doktorantkę Politechniki Gdańskiej i Dorotę - studentkę Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego.
Kontradmirał prof. dr hab. inż. Zygmunt KITOWSKI urodził się 26 kwietnia 1947 roku w Czarnoszycach. W 1965 roku rozpoczął studia na Wydziale Technicznym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunku elektrycznym. W 1969 roku ukończył studia z I lokatą uzyskując dyplom inżyniera elektryka. Po zakończeniu studiów rozpoczął służbę na okrętach podwodnych, pełniąc obowiązki dowódcy działu elektromechanicznego. W 1970 roku został przeniesiony do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej gdzie pracował w Katedrze Elektrotechniki. W 1974 roku ukończył studia eksternistyczne na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. W latach 1975 – 77 odbył studia doktoranckie w Sankt Petersburgu. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w Instytucie Elektroniki i Elektrotechniki WSMW. Zajął się problematyką dokładnego prowadzenia okrętów po zadanej trajektorii. W tym temacie uzyskał habilitację na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach 1986-1989 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu Elektroniki i Elektrotechniki AMW. W latach 1989-1990 pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Elektroniki i Elektrotechniki. W 1990 roku został powołany na stanowisko dyrektora instytutu. Następnie w 1990 roku został dziekanem Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW. Jednocześnie pełnił obowiązki dyrektora IEiE oraz kierownika Zakładu Elektrotechniki. W 1994 roku został wyznaczony na stanowisko profesora AMW oraz został prorektorem AMW ds. naukowych. W 1997 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. 17 listopada 2003 objął stanowisko komendanta-rektora AMW. Kontradmirał Zygmunt KITOWSKI jest członkiem wielu organizacji naukowych m.in. Sekcji Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, Sekcji Technicznych Środków Transportu Zespołu Techniki Morskiej przy Komitecie Transportu PAN, Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, czy Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku. Głównym kierunkiem działalności naukowej kontradmirała Zygmunta Kitowskiego jest projektowanie i eksploatacja okrętowych systemów sterowania komputerowego. Opracował systemy zastosowane na kilkunastu okrętach MW. Wiele jego prac miało charakter pionierski i przyczyniło się do rozwoju teorii sterowania systemów okrętowych. Uczestniczył lub kierował 36 pracami naukowo-badawczymi. Jest autorem 270 publikacji i opracowań specjalistycznych, 3 monografii, 16 podręczników i skryptów i 3 książek.

Wersja do druku             


 
 
Poleć tę stronę znajomemu Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących
Marynarki Wojennej RP udziela Rzecznik Prasowy Dowódcy MW.
Każdorazowe wykorzystanie materiałów ze strony Marynarki Wojennej w całości lub we fragmencie wymaga pisemnej zgody.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.