Marynarka Wojenna RP
Untitled Document
poczta Marynarki Wojennejserwis informacyjny ZIMW
Gdynia 2004-11-03 14:20
Morskie mapy nawigacyjne wykonywane przez Oddział Kartografii Morskiej BHMW
Prowadzenie okrętu po obranej trasie do określonego celu wymaga dokonania pomiaru przy pomocy różnorodnych urządzeń technicznych w oparciu o morskie mapy nawigacyjne. Istotnymi czynnikami świadczącymi o znaczeniu mapy morskiej są następujące fakty:
 • pozwala ona na wyznaczenie pozycji jednostki pływającej w każdym momencie drogi,
 • stwarza możliwość zaprojektowania lub aktualizacji kursu tej jednostki
 • służy jako informacja o aktualnej sytuacji nawigacyjnej.
 • Mapa morska jest odwzorowaniem na płaszczyźnie obszarów oceanów i mórz lub innych akwenów wodnych wraz z przyległymi wybrzeżami, wykonanym w odpowiedniej skali i układzie kartograficznym. Jest ona opracowaniem przedstawiającym wyniki badań z zakresu różnych dziedzin naukowych: geodezji, kartografii, topografii, geologii, geofizyki, oceanografii, hydrografii itp. Sytuacja, przedstawiona na mapie morskiej jest matematycznym opisem rzeczywistości. Jednocześnie mapa morska oprócz przedstawionych na niej pomierzonych głębokości, punktów nawigacyjnych oraz obiektów stwarzających niebezpieczeństwo z punktu widzenia nawigacji, zawiera opis zjawisk geograficzno ? przyrodniczych. Ponadto informacje zawarte na mapie morskiej, ukazujące stan infrastruktury brzegowej oraz występującej na obszarach nadmorskich, służą jako ważne źródło informacji. Mapa morska jest źródłem informacji nie tylko dla użytkowników jednostek pływających, ale także dla użytkowników morza w szerokim tego słowa rozumieniu. Niejednokrotnie służy ona jako podstawowa forma orientacji dla osób lub instytucji nie związanych bezpośrednio z nawigacją morską. W tym wypadku chodzi o jednostki zajmujące się ratowaniem życia, budownictwem morskim czy też archeologią podwodną. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej będąc reprezentantem Rzeczpospolitej Polskiej w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) i państwową służbą w dziedzinie hydrografii i kartografii morskiej wydaje oraz utrzymuje w aktualności szereg map i wydawnictw nawigacyjnych. Prawidłowe funkcjonowanie jednostek zbierających i publikujących dane nautyczne w postaci map, planów i innych wydawnictw, zabezpiecza żywotne interesy Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Bałtyku. Mapy morskie odzwierciedlają aktualny stan polityczny oraz strefy ekonomiczne poszczególnych państw w obrębie akwenu Morza Bałtyckiego. W przypadku polskich map morskich zawarte na nich dane są potwierdzeniem zawieranych umów międzynarodowych i wydawanych przez władze polskie aktów prawnych. Polskie morskie mapy nawigacyjne obejmują swym zasięgiem Morze Bałtyckie, ze wszystkimi zatokami i zalewami, Cieśniny Bałtyckie oraz wschodni fragment Morza Północnego. BHMW, uwzględniając rozwój satelitarnych systemów nawigacyjnych oraz ich dostępność przystąpiło do wydania nowej serii map opartej na zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. Seria INT polskich map nawigacyjnych znajduje się w międzynarodowym systemie pokrycia mórz mapami nawigacyjnymi podanym w katalogu ?Baltintchart? z 1999 roku. BHMW wydaje 15 godeł map tej serii.
  W zależności od skali i przeznaczenia przyjmowany jest następujący podział map:
 • Mapy generalne skala 1:500 000 lub mniejsza; służą do ogólnego zapoznania się z warunkami żeglugi w akwenie oraz przybliżonych obliczeń nawigacyjnych podczas planowania rejsu. Mogą być wykorzystywane do prowadzenia nawigacji w dużej odległości od brzegu.
 • Mapy drogowe skale 1:500 000 1:100 000; przeznaczone są do pływania wzdłuż brzegów oraz podczas podejścia od strony morza do lądu.
 • Mapy brzegowe skale 1:100 000 1:25 000; przeznaczone są do prowadzenia nawigacji w pobliżu brzegów i w rejonach ograniczonych pod względem nawigacyjnym.
 • Plany skala 1:25 000 lub większa; przeznaczone są do prowadzenia nawigacji podczas podejścia do redy, wejścia do portów lub podczas pływania w wąskich przejściach. Mapy specjalne skale różne; nie są przeznaczone do prowadzenia nawigacji.
 • Mapy morskie wydawane przez BHMW opracowywane są w odwzorowaniu Merkatora. Stare wydania map, częściowo będące w użytku zostały opracowane z zastosowaniem elipsoidy Krassowskiego. Dla nowych map zarówno serii międzynarodowej (INT) jak i serii narodowej stosuje się elipsoidę i układ współrzędnych WGS 84. Dla obszarów morskich RP wszystkie mapy morskie oparte są na nowym układzie współrzędnych. Głębokości i wysokości na mapach podawane są w metrach i odniesione są do średniego poziomu morza w dowiązaniu do poziomu odniesienia Amsterdam. Na mapy morskie wnoszona jest siatka kartograficzna w postaci południków i równoleżników, których systemy zostały określone w wydawnictwie INT 2 ?Borders, graduation, grids and linear scales?. Standardowe wymiary stosowanych ramek wewnętrznych wynoszą: 980 x 650 mm, natomiast maksymalnie dopuszczalne: 1189 x 841 mm. Przewiduje się nadrukowywanie siatki kilometrowej w odwzorowaniu UTM (Universal Transverse Mercator) dla potrzeb militarnych na część wydawanych map nawigacyjnych. Mapy morskie podobnie jak mapy lądowe zawierają dużą ilość informacji. Opisują one zarówno obiekty topograficzne jak i typowo morskie bądź śródlądowe. Wszystkie te znaki umowne i skróty oraz informacje istotne dla bezpieczeństwa żeglugi są wykonywane w systemie międzynarodowym ustalonym przez IHO ?INT 3 Large scale international charts use of symbols and lerrering? i zgodnym z jego zaleceniami przyjętymi przez XII Międzynarodową Konferencję Hydrograficzną w Monaco z 1982 roku w postaci dwujęzycznej publikacji BHMW nr 551 INT 1. ?Znaki, skróty, terminologia, stosowane na polskich mapach morskich? z 1994 roku. W chwili obecnej Biuro Hydrograficzne utrzymuje w aktualności 52 godła morskich map nawigacyjnych wykonanych przez Oddział Kartografii Morskiej i dąży do zastosowania obowiązującego międzynarodowego układu odniesienia WGS - 84 na wszystkich swych mapach morskich. Ponadto na bazie informacji zawartych w omawianych mapach, uzupełnionych o dodatkowe treści wydano zestawy map wraz z przewodnikiem jako ?Oficjalne mapy dla małych jednostek? wspólnie z niemieckim Biurem Hydrograficznym. Dotychczasowe wydania tego wydawnictwa przedstawiają Zatokę Pomorską i Zalew Szczeciński pod numerem 3020 (11 map) oraz Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany pod numerem 3022 (15 map). W roku bieżącym planowane jest wydanie atlasu 3021 ?Bałtyk Południowy ? środkowa część wybrzeża polskiego? na 9 arkuszach. Niewielkie wymiary wydawnictwa w odniesieniu do klasycznej mapy morskiej, jego wielojęzyczna wersja oraz wzbogacanie treści o nowe elementy zadecydowały o jego atrakcyjności. Wszystkie omawiane mapy oraz wydawnictwa przedstawiane są w publikacji ?Katalog map morskich i publikacji nautycznych?.

  Wersja do druku             


   
   
  Poleć tę stronę znajomemu Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową
  Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących
  Marynarki Wojennej RP udziela Rzecznik Prasowy Dowódcy MW.
  Każdorazowe wykorzystanie materiałów ze strony Marynarki Wojennej w całości lub we fragmencie wymaga pisemnej zgody.
  © 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.