Marynarka Wojenna RP
Untitled Document
poczta Marynarki Wojennejserwis informacyjny ZIMW


Gdynia 2005-06-09 11:06
Marynarz „Dżentelmenem roku”
Rektor Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski został jednym z laureatów tegorocznego plebiscytu „Dżentelmen Roku”. Laureaci nagrody zostali wybrani z listy kandydatów stworzonej przez członków klubu Dżentelmena i przedstawicieli środowisk opiniotwórczych regionu Pomorza. Specjalnie powołana kapituła plebiscytu, jak co roku, wytypowała dziesięciu zwycięzców. To już trzynasta edycja plebiscytu, którego laureatami zostało do tej pory 130 dżentelmenów z regionu pomorskiego.

Kontradmirał prof. dr hab. inż. Zygmunt KITOWSKI, prof. zwycz. AMW – urodził się 26 kwietnia 1947 roku w Czarnoszycach. W 1965 roku rozpoczął studia na Wydziale Technicz¬nym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunku elektrycznym. W 1969 roku ukoń¬czył studia z I lokatą uzyskując dyplom inżyniera elektryka. Po zakończeniu studiów rozpoczął służbę na okrętach podwodnych, pełniąc obowiązki dowódcy działu elektromechanicznego. W 1970 roku został przeniesiony do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej gdzie pracował w Katedrze Elektrotech¬niki. W 1974 roku ukończył studia eksternistyczne na Wydziale Elektrycznym Politech¬niki Gdańskiej. W latach 1975 – 77 odbył studia doktoranckie w Sankt Petersburgu. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w Instytucie Elektroniki i Elektrotechniki WSMW. Zajął się problematyką dokładnego pro¬wadzenia okrętów po zadanej trajektorii. W tym temacie uzyskał habilitację na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach 1986-1989 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu Elektroniki i Elektrotechniki AMW. W latach 1989-1990 pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Elektroniki i Elektrotechniki. W 1990 roku został powołany na sta¬nowisko dyrektora instytutu. Następnie w 1990 roku został dziekanem Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW. Jednocześnie pełnił obo¬wiązki dyrektora IEiE oraz kierownika Zakładu Elektrotechniki. W 1994 roku został wyznaczony na stanowisko profesora AMW oraz został prorektorem AMW ds. naukowych. W 1997 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. 17 listopada 2003 objął stanowisko rektora AMW.
Kontradmirał Zygmunt KITOWSKI jest członkiem wielu organizacji naukowych m.in. Sekcji Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, Sekcji Technicznych Środków Transportu Zespołu Techniki Morskiej przy Komitecie Transportu PAN, Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, czy Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku.
Kontradmirał Zygmunt KITOWSKI jest doktorem nauk technicznych Akademii Marynarki Wojennej w Sankt Petersburgu, doktorem habilitowanym Politechniki Warszawskiej oraz profesorem nauk technicznych. Głównym kierunkiem działalności naukowej kontradmirała Zygmunta Kitowskiego jest projektowanie i eksploatacja okrętowych systemów sterowania komputerowego. Opracował systemy zastosowane na kilkunastu okrętach MW. Wiele jego prac miało charakter pionierski i przyczyniło się do rozwoju teorii sterowania systemów okrętowych. Uczestniczył lub kierował 36 pracami naukowo-badawczymi. Jest autorem 265 publikacji i opracowań specjalistycznych, 3 monografii, 16 podręczników i skryptów i 3 książek.

 

Wersja do druku             


 
 
 
Poleć tę stronę znajomemu Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących
Marynarki Wojennej RP udziela Rzecznik Prasowy Dowódcy MW.
Każdorazowe wykorzystanie materiałów ze strony Marynarki Wojennej w całości lub we fragmencie wymaga pisemnej zgody.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.